null

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №5

Неділя, 17.11.2019, 16:55
| RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 233
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2010 » Серпень » 20 » Перший урок
23:27
Перший урок


Інформація про проведення

Першого уроку у 2010-2011 навчальному році    

 

Рекомендується під час проведення Першого уроку продовжити роботу з  виховання в учнів патріотичних почуттів: любові до рідного краю, України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, ветеранів війни, формування національної самосвідомості. 

 

Методичні рекомендації щодо проведення

Першого уроку у 2010-2011 навчальному році

 

Ніна Яременко,

доцент кафедри педагогіки і психології Київського ОІПОПК,

Людмила Микитюк,

методист навчально-методичного кабінету виховної роботи

 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту» «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента «Про відзначення 20-річниці Декларації  про державний суверенітет України», Програми патріотичного  виховання дітей та учнівської молоді, Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, Концепції Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва на 2009-2011 роки одним із пріоритетних завдань освіти є виховання у дітей та молоді патріотичних почуттів. У зв’язку з відзначенням у 2010 році 65-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні Урядом України 2010 рік оголошено Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Враховуючи зазначене вище, зміст Першого уроку у 2010-2011 навчальному році рекомендується підпорядкувати реалізації завдань патріотичного виховання. Саме патріотизм та громадянськість покликані об’єднувати українців, зберігати незалежну державу.

Перший урок має бути продовженням системи роботи з патріотичного виховання учнівської молоді, котра передбачає глибоке засвоєння кожною особистістю високих досягнень у всіх галузях української культури і науки, виховання молоді на кращих прикладах життя борців за становлення української державності, що(або їїолоді (або її початком) є одним з найважливіших шляхів формування історичної пам’яті.

Розбудова громадянського суспільства та утвердження демократичної правової держави потребує і відповідного підходу до виховання патріотів Української держави. Рекомендується приділити увагу питанню виховання й становлення громадянина-патріота своєї Батьківщини, для якого власна доля та доля країни нероздільні, готового турбуватися про народ, переконаного в необхідності розбудови країни як суверенної, незалежної, демократичної, правової і соціальної держави, здатного сприяти зміцненню толерантних відносин у суспільстві, знати свої права й обов’язки, прагнути до самовдосконалення та самореалізації на власний добробут і процвітання України.

Виховати свідомого громадянина-патріота означає сформувати в особистості риси й почуття, що є основою специфічного способу мислення та рушійною силою щоденних дій, вчинків, поведінки. Під час підготовки і проведення Першого уроку доцільно зробити акцент на вирішенні виховних завдань, пов’язаних з вихованням і розвитком таких духовно-моральних цінностей, властивостей та рис характеру особистості:

Ø     любов до Батьківщини, свого народу, цілеспрямованість і наполегливість у досягненні життєвої мети;

Ø     усвідомлення своєї належності до української нації, почуття гордості за свій народ, Батьківщину, взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

Ø     інтерес до минулого, нинішнього й майбутнього своєї Батьківщини;

Ø     почуття громадянського обов’язку та відповідальності перед Батьківщиною;

Ø     готовність активно діяти на шляху становлення суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, до праці в ім’я України;

Ø     висока правосвідомість, повага до Конституції, знання законів держави, прийнятих у ній правових норм, потреба в їх дотриманні;

Ø     готовність служити Батьківщині та стати на захист державних інтересів країни;

Ø     досконале знання державної мови, турбота про піднесення її престижу й функціонування в усіх галузях суспільного життя й побуту;

Ø     повага до державних символів;

Ø     моральні, правові, політичні, економічні знання учнівської молоді, що сприяють формуванню когнітивного компоненту патріотизму;

Ø     повага до традицій та звичаїв рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника, спадкоємця й наставника;

Ø     шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв інших народностей, що населяють країну, володіння культурою міжетнічного спілкування;

Ø     дисциплінованість, працьовитість, ініціативність, творчість, турбота про свою землю, піклування про її природу, екологію, матеріальні й духовні цінності народу;

Ø     гуманістична моральність, яка охоплює  доброту, чесність, чуйність, сумлінність, відповідальність, самоповагу;

Ø     нетерпиме ставлення до порушників законів країни,  аморальних учинків, вандалізму, расизму, шовінізму;

Ø     прагнення до самовдосконалення своїх патріотичних рис.                   

Рекомендується використати такі потужні засоби, як українознавчі цінності, козацько-лицарські, військово-спортивні та інші традиції, виховувати особистість, орієнтуючись на ідеали народної педагогіки – ідеали української нації. Духовно багата, високошляхетна особистість людини-українця відображена у фольклорі, народному мистецтві, творах класиків-митців. Важливим виховним завданням є формування в дітей національного характеру і світогляду. З цією метою варто використати ідеї вітчизняних учених Г.Сковороди, Г.Ващенка, О.Духновича, П.Юркевича. Д.Чижевського, Є.Онацького, О.Кульчицького, О.Вишневського та інших про сутнісні якості і особливості українського національного характеру порівняно з характерами інших народів.

У процесі підготовки до Першого уроку доцільно врахувати актуальні для конкретного віку педагогічні завдання,  зокрема:

у молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя міста чи села, виховувати любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій;

у підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод;

у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість; старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави; поважати Конституцію України і виконувати норми законів, бережно ставитися до етно-етичної культури народу України, володіти рідною та державною мовою, визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.        

     Мета і тема Першого уроку формулюються творчо, з урахуванням конкретних виховних завдань та умов, у яких відбувається процес становлення й розвитку особистості учня.

Пропонуємо орієнтовну тематику першого уроку  у 2010-2011 н.р.:

Початкова школа

"Ми спитали журавля, де найкращая земля?"

          "Найкраща у світі – моя Україна – у цілому світі одна!"

"Люби і знай свій рідний край"

"Моя Україна моїми очима"

"Символи нашої держави"

Основна школа

"Україно, мій духмяний дивоцвіт"

"Рідна земле, барвистий мій краю, дивна казка зелених дібров…"

"Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу!"

"Ти  єдина в  мене – Ненько-Україно"

"Подвигу жити в віках!"

"Рідна мова – пісня солов’їна"

"Мій рідний край – моя історія жива"

Старша школа

"Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину"

"Моя батьківщина – то прадідів слава, єдина родина, єдина держава"

"Молода Україна День новий зустрічає"

"Я – громадянин-патріот незалежної держави України"

"Рідна мово моя! Ти – душа України"

"Україна – полікультурна держава"

 

До Першого уроку доцільно дібрати тематичні афоризми, вислови, народну мудрість, наприклад:

"Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя" (Сенека)

"Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може"
(Д. Байрон)

"Хто не належить вітчизні своїй, той не належить і людству"
(В. Бєлінський)

"Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших" (Д. Лихачев)

"Патріотизм – це не любов до ідеї, а любов до вітчизни" (В. Распутін)

"У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина" (Л. Костенко)

"В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля" (Т. Шевченко)

"Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води – моя Україна" (В. Сосюра)

"Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну" (В. Сосюра)

"Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі"                     (В. Еллан)

"Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п'янить" (Олександр Олесь)

"І возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик..."
(Т. Шевченко)

"Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава" (О. Довженко)

"Українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу" (О. Довженко)

"Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції"
(В.О. Сухомлинський)

"Рідна земле, барвистий мій краю, дивна казка зелених дібров…" (Д.Зиткін)

"Земле моя ти єдина – краса-країна, моя Україна" (Т.Музичук)

"Моя батьківщина – то прадідів слава, єдина родина, єдина держава" (Ю.Музиченко)

"Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!" (П.Тичина)

 

Перший урок необхідно провести у формі, яка забезпечує реалізацію його виховних завдань, наприклад: свято-презентація, усний журнал, прес-шоу, теле-ревю, турнір знавців, вікторина, вітальня, диспут, гра-експрес, круглий стіл, зустріч, тематичний діалог тощо.

 


Переглядів: 6329 | Додав: ГлупакЛ | Рейтинг: 3.2/6
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Корисні посилання
Календар
«  Серпень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Педагогічна преса
Школа №5 © 2019